یک رابطه عاطفی سمی چه ویژگی هایی دارد؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

ویژگی های رابطه سمی

زمانی که ما وارد یک رابطه عاطفی می شویم، نباید ارزش ها و خواسته های خود را فراموش کنیم. این را بدانیم که ما فردی با ارزش هستیم و نباید خود را درگیر روابط سمی کنیم که باعث آزرده شدن ما می شود، کنیم.

ویژگی های رابطه سمیاشتباه های خود را قبول نمی کند

از ویژگی های روابط سمی می توان به قبول نکردن اشتباهات توسط یک فرد رابطه اشاره کرد. در واقع زمانی که پارتنر شما اشتباه می کند و بابت اشتباه خود از شما عرض خواهی نمی کند، حتی در بعضی از مواقع اشتباه خودش را گردن شما می اندازد، شما درگیر یک رابطه سمی شده اید.

با گذشته شما زندگی می کند

هر یک از اعضاء رابطه عاطفی باید به گذشته یکدیگر احترام بگذارند و این را قبول کنند که گذشته هرکس به خودش ربط دارد. پس اینکه پارتنر شما در اکثر مواقع دارد شما را با گذشته تان مقایسه می کند و بحث گذشته از روابط شما خارج نمی شود، مطمئن باشید درگیر یک رابطه عاطفی سمی شده اید.

انتقاد باید دوطرفه باشد

در روابط عاطفی ما انتقاد یکطرفه نداریم. اینکه همیشه متهم شما هستید و همه ی مشکلات تقصیر شما است و در اکثر مواقع کارها و رفتارهای شما مورد نقد قرار می گیرد، یعنی شما وارد یک رابطه عاطفی سمی شده اید.

ویژگی های رابطه سمیاجباری در رابطه نیست

در روابط سمی همیشه یک طرف رابطه مورد تهدید قرار می گیرد. در یک رابطه سالم هیچ وقت فردی به اجبار کاری را انجا نمی دهد. افراد به پاسخ نه طرف مقابل خود احترام می گذارند و هیچ وقت از تهدید برای برآورده کردن خواسته خود استفاده نمی کنند.

ما خمیر نیستیم

بسیاری از افراد طرف مقابل خود را خمیر فرض می کنند و سعی دارند طبق خواسته های خود به طرف مقابل شکل دهند. ما در رابطه آرامش و آزادی می خواهیم، پس نباید مدام درگیر اجازه گرفتن از پارتنر خود باشیم و در رابطه ای که محدودیت های زیادی دارد زندگی کنیم.

حتماً بخوانید: اگر نفر سوم رابطه هستید، حتماً به این موارد توجه کنید

وقت گذاشتن

آیا پارتنر شما برایتان وقت کافی می گذارد و شما در زندگی او الویت دارید؟ برای پاسخ به این سؤال باید به شرایط همسر خود بسیار توجه کنید. اینکه او بیشتر وقت شبانه روز خود را مشغول کار هست، دلیلی نمی شود که شما برای او الویت ندارید.

حتماً بخوانید: نشانه های خیانت در رابطه می تواند این موارد باشد

اعتماد داشتن

اعتماد اصل یک رابطه عاطفی است. اگر اعتماد بین دو طرف رابطه نباشد، مطمئناً هر دو آن ها از باهم بودن رنج می برند و لذت بردن در زندگی مشترک را درک نمی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }