مرور انگیزه و موفقیت

انگیزه و موفقیت

تأثیر فضای مجازی بر زندگی افراد

تاثیر فضای مجازی بر زندگی به عکس بالا توجه کنید در نگاه اول یک اسلحه می بینید . اسلحه ای که می شود با آن انسان ها از بین برد . ولی اگر کمی توجه کنید می فهمید که این اسلحه با دوربین ساخته شده است . دوربینی که امروزه زندگی خیلی ها را نابود…

چگونه در کار جدید خود موفق باشیم ؟

شروع کار جدید امروزه خیلی از افراد به دنبال شروع کار جدید هستند . دلیل اینکه به دنبال شروع کار جدید هستند می تواند دلایل زیادی مثل نداشتن درآمد کافی ، دوست نداشتن کار خود و ... باشد . شاید هم می شود گفت هنوز افرادی هستند که کاری را شروع…