مرور انگیزه و موفقیت

انگیزه و موفقیت

تاثیر فضای مجازی بر زندگی افراد

تاثیر فضای مجازی بر زندگی به عکس بالا توجه کنید در نگاه اول یک اسلحه می بینید . اسلحه ای که می شود با آن انسان ها از بین برد . ولی اگر کمی توجه کنید می فهمید که این اسلحه با دوربین ساخته شده است . دوربینی که امروزه زندگی خیلی ها را نابود…

شروع کار جدید

شروع کار جدید امروزه خیلی از افراد به دنبال شروع کار جدید هستند . دلیل اینکه به دنبال شروع کار جدید هستند می تواند دلایل زیادی مثل نداشتن درآمد کافی ، دوست نداشتن آن کار و ... باشد . شاید هم می شود گفت هنوز افرادی هستند که کاری را شروع…

چگونه شاد باشیم ؟

چگونه شاد باشیم ؟ (چگونه شاد باشیم ؟) و (چطور شاد باشیم ؟) و (چگونه زندگی شاد داشته باشیم ؟) این ها سوال هایی است که امروزه از بسیاری از افراد می شنویم . برای پاسخ صحیح به این سوال باید اول از شخصیت فردی خود کاملاً مطلع باشیم . به طور مثال…