مرور سفر و گردشگری

سفر و گردشگری

اقلیم سرد کوهستانی چگونه است ؟

اقلیم سرد کوهستانی اقلیم سرد کوهستانی در کرانه کوهستانی غرب کشور قرار دارد . شدت تابش آفتاب در تابستان زیاد است و شدت تابش آفتاب در زمستان کم است . در این محدوده زمستان های طولانی وجود دارد و اکثراً در زمستان یخبندان اتفاق می افتد .…