درباره ما

 

 

انسان از بدو آفرینش همیشه در فکر بهتر زیستن بوده است.

که به دنبال آن اختراع ابزار،نوآوری و به کشف اسرار طبیعت دست یافت تا جایی که آسمان ها و زمین را به تسخیر خود درآورد و نتوانستن ها را کمتر و توانستن ها را کثرت بخشید و پله های تکامل را طی و به سمت تعالی و پیشرفت قدم برداشت .

ما هم گام در این مسیر نهادیم تا در کاروان علم و اطلاعات سهمی داشته باشیم . هدف از ایجاد تکامگ،دسترسی به اطلاعات و داده ها و فراهم نمودن زمینه های تحقیق و تفحص می باشد . امیدواریم با جمع آوری ارائه اطلاعات و مستندات علمی،فرهنگی و هنری و دسترسی به مقالات و تحقیقات ارزشمند،از این دریای بی کران بهره ای گرفته و به کاربران محترم عرضه نماییم .