درباره ما

انسان از بدو آفرینش همیشه در فکر بهتر زیستن بوده است که به دنبال آن اختراع ابزار، نوآوری و به کشف اسرار طبیعت دست یافت تا جایی که آسمان ها و زمین را به تسخیر خود درآورد و نتوانستن ها را کمتر و توانستن ها را کثرت بخشید و پله های تکامل را طی و به سمت تعالی و پیشرفت قدم برداشت.

ما هم گام در این مسیر نهادیم تا در کاروان علم و اطلاعات سهمی داشته باشیم. هدف از ایجاد تکامگ، دسترسی به اطلاعات و داده ها و فراهم نمودن زمینه های تحقیق و تفحص می باشد. امیدواریم با جمع آوری ارائه اطلاعات و مستندات علمی، فرهنگی و هنری و دسترسی به مقالات و تحقیقات ارزشمند از این دریای بی کران بهره ای گرفته و به کاربران محترم عرضه نماییم.

img { border-radius: 25%; }