مهاجرت چهار فاز دارد؛ ماه عسل، ناامیدی،انطباق و پذیرشزمان مطالعه : ۲ دقیقه

بعد از مهاجرت

تا حالا شنیدید که مهاجرت فازهایی دارد؟ در واقع طبق تحقیقاتی که شده هر شخص بعد از مهاجرت چهارتا فاز را تجربه می کند. به این فازها مراحل شوک فرهنگی گفته می شود که می تواند برای هر فرد به طور متفاوت اتفاق بیفتد.

قبل از مطالعه این مطلب بهتر است بدانید که فازهای بعد از مهاجرت برای هر فردی می تواند متفاوت اتفاق بیفتد. حتی امکان دارد که اشخاصی بعضی از فازها را تجربه نکنند.

فاز اول (ماه عسل)

در فاز اول که معروف به ماه عسل هست همه افراد چشم به روی همه بدی ها می بندند و فقط به دنبال خوبی های آن کشور می روند. شوربختانه یا خوشبختانه این فاز زیاد دوام نمی آورد و خیلی سریع از بین می رود.

فاز دوم (ناامیدی)

در این فاز تازه افراد مهاجر متوجه می شوند که وارد یک کشور جدید شده اند و باید خود را آماده فرهنگ و زبان جدید کنند. البته که دوری از خانواده و تنهایی خود سبب فروپاشی روانی می شود. در این فاز افراد بسیار ناامید و خسته می شوند و حتی امکان دارد احساس غربت آنها را به کشورشان برگرداند.

بعد از مهاجرتفاز سوم ( انطباق)

در این مرحله آینده کمی روشن می شود. در واقع کم کم افراد از فاز ناامیدی دور و آرام آرام با فرهنگ و زبان کشور جدید آشناتر می شوند.

فاز چهارم (پذیرش)

در این فاز شما می پذیرید که در غربت هستید و شهروند درجه دو آن کشور محسوب می شوید. می پذیرید که دوری و دلتنگی را تحمل کنید. توجه داشته باشید که ممکن است این فاز تا چند سال طول بکشد و حتی شاید این فاز اتفاق نیفتد.

حتماً بخوانید: افسردگی پس از مهاجرت چه علائمی دارد و چه افرادی بیشتر دچار آن می شوند؟
در آخر

خیلی ها مهاجرت می کنند و بعد از مدتی به کشور خود باز می گردند و حتی امکان دارد در کشور خود هم نمانند و بعد از مدتی به یک جای دیگر مهاجرت کنند. برای همین افراد قبل از مهاجرت باید مهارت درست تصمیم گرفتن و عزت نفس را در خود تقویت کنند تا با تصمیمی درست مهاجرت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }