اگر نفر سوم رابطه هستید، حتماً به این موارد توجه کنیدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

نفر سوم رابطه

ما باید از ابتدای شروع رابطه عاطفی هدف خود را مشخص کنیم. آیا در رابطه به دنبال سرگرمی هستیم یا هدفمان از شروع رابطه عاطفی ازدواج است.

راستی هدف شما از اینکه نفر سوم رابطه هستید، چیست؟ اصلاً آیا شما می توانید هدفی هم داشته باشید؟

در چنین روابطی به حداقل موارد یک زندگی مشترک اهمیتی داده نمی شود و همیشه نفر سوم رابطه دارد خود را با احساسات پوچ قول می زند. سعی کنید در رابطه ای قدم بگذارید که در آن امنیت و عشق را تجربه کنید.

نفر سوم رابطهدسترسی نداشتن

نفر سوم رابطه در اکثر مواقع دسترسی به پارتنر خود ندارد، زیرا آن فرد در زمان هایی که در رابطه زناشویی خود هست، نمی تواند ارتباط برقرار کند.

رابطه ای بی هدف

زندگی مشترک باید هدف داشته باشد. آیا هدف شما در این نوع رابطه ها ازدواج است؟، آیا شما که طرف سوم رابطه هستید، می توانید درخواست بچه دار شدن داشته باشید؟، آیا در زندگی خود می توانید به فکر مهاجرت باشید؟ و … بسیاری از این آیاها که هدف ما را از رابطه مشخص می کند.

حتماً بخوانید: به یک رابطه عاطفی پایان دهید؛ اما باید به این موارد توجه کنید

شما شک دارید

شما که نفر سوم رابطه هستید، دارید با فردی ارتباط برقرار می کنید که به همسر خود خیانت کرده است. آیا پیش خود فکر نمی کنید که شاید روزی به شما هم خیانت کند؟

نکند به منم مثل همسرش خیانت کند؟؛ این سؤال سبب می شود شما در رابطه خود همیشه شک داشته باشید و مطمئن باشید این شک و ترس ها تا مدت زیادی در ذهن شما می ماند.

حتماً بخوانید: نشانه های خیانت در رابطه می تواند این موارد باشد

رابطه ی مخفیانه

این نوع روابط می تواند فشار روانی، اجتماعی و اخلاقی زیادی به دلیل مخفی کاری به شما تحمیل کند.

شما تنها هستید

همه ی زوج ها در مواقعی که به مشکل برخورد می کنند از نزدیکان، دوستان، خانواده و … برای حل مشکل خود مشورت می گیرند. آیا این فضا و شرایط برای یک رابطه سه نفره وجود دارد؟

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }