نشانه های رابطه یک طرفه چیست و از چه راهی می توانیم آن را تشخیص دهیم؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

نشانه های رابطه یک طرفه

هر زمان که رابطه ی مشترکی چرخه ی طبیعی خود را طی نمی کند ما شاهد اتفاق هایی چون دوری از هم، بی احترامی، سعی در تغییر و … هستیم. بعضی اوقات هم هست که یکی از شرکای رابطه مشترک با رفتارها و اعمال خود سعی در اتمام رابطه دارد. در ادامه ما به بعضی از نشانه های رابطه یک طرفه اشاره خواهیم کرد.

نشانه های رابطه یک طرفهتعریف و قدارنی وجود ندارد

پارتنر شما هیچ زمان از شما تعریف و قدردانی نمی کند و این شما هستید که همیشه سعی در حفظ رابطه دارید.

اولویت شما نیستند

در زندگی مشترک شما همیشه و در هر زمان به همسر خود توجه می کنید، ولی شما هیچ زمان اولویت آن قرار نمی گیرید.

غفلت کردن

یکی از نشانه های رابطه یک طرفه می تواند غلفت یکی از طرفین رابطه از همسرش باشد.

احترامی در رابطه وجود ندارد

بسیار دیده شده در رابطه های یک طرفه احترام شریک زندگی از یاد رفته و همسر آن فرد بارها شاهد بی احترامی شریک عاطفی خود بوده است.

تلاش در تغییر شما

یک زندگی مشترک سالم به ما این را بازگو می کند که هیچگاه نباید از شریک مقابل خود درخواست تغییر داشته باشم و آن را همانگونه که هست باید دوست داشته باشیم. اما در رابطه های که نام یک طرفه بر روی آن ها حک شده این موضوع دیده نمی شود. در این نوع رابطه های فقط یکی از شرکای زندگی است که همسر خود را همانگونه که هست دوست دارد، اما طرف مقابل درخواست های زیادی برای تغییر دادن شریک خود دارد.

حامی و مشوق او هستید

ما داریم در مورد زندگی مشترک صحبت می کنیم. پس حامی و مشوق یکدیگر بودن می تواند از اساس های مهم این زندگی باشد. اما رابطه های یک طرفه به این موضوع پشت می کنند و تنها یک شریک مشوق پارتنر خود است و شریک دیگر همیشه سعی در محدود کردن پارتنر خود دارد.

شما نباید همیشه مقصر باشید

اگر در رابطه خود احساس کردید که همیشه شما مقصر اشتباهات شده و نشده هستید، این امکان را بدهید که شما در رابطه ای هستید که ما داریم از آن صحبت می کنیم.

دوست ندارید با آن حرف بزنید

در اکثر مواقع زمانی که به صحبت های خود با همسرتان اتمام می دهید ناراحت هستید و هیچ حس رضایت از شریکتان ندارید.

شما او را دنبال می کنید

متأسفانه از دیگر نشانه های این رابطه بد این است که شما بیشتر به دنبال او هستید. البته اگر مرد خانه شما در بعضی مواقع از شما دوری کرد به دلیل یک چرخه طبیعی است. بهتر است در مورد این دوری آقایان بیشتر بدانید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }