کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست چیزهای جالبی در مورد سوگواری می گویدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست در مورد بهبود شما و بهبود سوگ نیست و نیز در مورد بهتر کردن حال شما یا برگرداندنتان به حالت عادی زندگی نیست. این کتاب درباره نحوه ی زندگی کردن شما درون فقدانتان است. اینکه چطور آنچه بر دوش می کشید بهبود پذیر نیست، اینکه چطور دوام بیاورید.

کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست به چهار قسمت واقعیت فقدان، با سوگمان چه کنیم، دوستان و خانواده و مسیر روبه جلو تقسیم شده است.

حقیقت سوگ

حقیقت سوگ با آنکه دیگران از بیرون می بینند یا حدس می زنند تفاوت دارد. توضیحات پیش پاافتاده و شعار در اینجا کارساز نیست. برای هر چیزی علتی وجود ندارد. هر فقدانی را نمی توان به چیز مفیدی تبدیل کرد و هر اتفاقی که می افتد بخش مثبت و روشنی در خود ندارد.

این حقیقت سوگ است

فقدان با زندگی درمی آمیزد. شما بر آن پیروز نمی شوید. هرقدر طول بکشید، قلب و ذهن شما زندگی جدیدی را در میان این منظره مأیوس کننده و عجیب خواهند یافت. کم کم رنج و عشق راه هایی برای هم زیستی پیدا خواهند کرد. دوام آوردن حسی اشتباه یا بد نخواهد داشت و صرفاً زندگی ای خواهد بود که خودتان ساخته اید. زیباترین زندگی ای که می تواند باشد، با توجه به آنچه برای زندگی به شما داده شده است.

هیچ راهی برای بهتر کردن سوگ وجود ندارد

کتاب عیبی ندارد حالت خوش نیست می گوید هیچ راهی برای بهتر کردن سوگ وجود ندارد. حرف هایی که برای آرام شدن زده می شوند فقط آزار می دهند. کمک دیگران مزاحمت تلقی می شود و تلاش ها برای برقراری ارتباط و درک کردن، نادانی یا بی ادبانه به نظر می رسند. هرکس درباره چگونگی سوگواری شما عقیده ای دارد و درباره ی اینکه چگونه می توانید این اوضاع را برای خودتان بهتر کنید، شعارهایی مثل اینکه آخرش “حتی از حالا هم قوی تر” خواهید بود یا توصیه به اینکه “آن اوقات خوش را به خاطر آورید” مثل سیلی خوردن است.

حتماً بخوانید: با این باورهای اشتباه در مورد سوگواری خداحافظی کنید

همه ی سوگواری ها معتبرند، ولی

انگشت شست پایی که به پایه میز خورده باشد درد دارد و احترام مورد نیازش را هم خواهد گرفت و کسی نخواهد گفت مسئله ی مهمی نیست. پایی که کنده شده باشد فرق دارد. احترام مورد نیازش را هم خواهد گرفت و کسی نخواهد گفت مسئله مهمی نیست. اینکه همه سوگواری ها معتبرند به این معنی نیست که همه ی آنها یکسان اند. دل شکستگی های عادی سخت است، بدون اینکه دنیایتان را زیرورو کند. فقدان های ناگهانی و بی نظمی که زندگی تان را عوض می کنند پژواکی دارند که به شیوه دیگری اثر می گذارند. نه بهتر، نه بدتر، بلکه صرفاً یکسان نیستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }