احساسات لحظه ای افراد را می شود با زبان بدن متوجه شدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

زبان بدن

خیلی از ما دوست داریم واکنش افراد را بدون اینکه صحبتی کنند نسبت به حرف های خود بدانیم. در واقع دوست داریم از احساسات لحظه ای افراد باخبر شویم. طبیعتاً افراد احساسات خود را با حالات غیرارادی و رفتارهای بدنی خاص به نمایش می گذارند و ما با دانستن برخی از آنها می توانیم از احساسات طرف مقابل خود باخبر شویم.

دست کشیدن به ابروها

اگر دیدید طرف مقابل شما با انگشتان خود دارد از داخل به بیرون ابروهای خود دست می کشد این احتمال را بدهید او در حال تجربه ی خوشایندی است یا دارد به یک چیز خوشایند فکر می کند.

عقب و جلو بردن گردن

عقب و جلو بردن گردن یا کشیدن گردن از سمتی به سمت دیگر نشان دهنده این است که فرد دارد برای کاهش تنش و نگرانی تلاش می کند.

زبان بدنخاردوندن بینی

این نوع زبان بدن زمانی شکل می گیرد که فرد مقابل شما به چیزی اعتقاد ندارد. بعضی ها هم می گویند خارش بینی نشان دهنده اضطراب و عصبی بودن فرد است.

گرفتن دست ها در مقابل بدن

زمانی دیدید که فردی یک دست را با دست دیگر در مقابل بدن خود نگه داشته است، دارد خبر از حالت تدافعی خود می دهد.

حتماً بخوانید: زبان بدن فردی که دوستمان دارد به این شکل است

بازی با اشیاء

بازی کردن با اشیاء یا جا به جایی آنها می تواند خبر از کسالت آن فرد دهد. معمولاً می گویند این نوع زبان بدن خبر از ناامیدی و بی قراری فرد می دهد.

به چپ نگاه کردن

اگر فرد مقابل شما هنگام صحبتتان به سمت چپ نگاه کرد، این احتمال را بدهید که او سعی در به یاد آوردن اتفاقات گذشته دارد.

حتماً بخوانید: زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد، چیست؟

جمع کردن لب

جمع کردن لب می تواند معانی زیادی داشته باشد، اما شناخته ترین معنای آن نارضایتی است.

جذب شدن فرد مقابل

دیدید بعضی اوقات طرف مقابل حرکات ما را تقلید می کند. این زبان بدن به این معنا است که فرد مقابل مجذوب ما شده و خبر از تحت تأثیر قرار گرفتن علاقه طرف مقابل نسبت به ما را می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }