نکاتی که در اولین قرار آشنایی باید به آنها توجه شودزمان مطالعه : ۲ دقیقه

اولین قرار آشنایی

خیلی از مواقع در اولین قرار آشنایی افراد به مسائل بیهوده می پردازند و اصلاً به احساسات خود اهمیتی نمی دهند. معمولاً در این نوع آشنایی ها افراد خیلی زود نتیجه گیری می کنند و فقط به فکر پایان و یا شروع یک رابطه عاطفی بسیار جدی هستند.

لازم نیست همه چیز را بگویید

در اولین قرار آشنایی اصلاً ضرورتی ندارد که شما چیز زیادی از خودتان به فرد مقابل بگویید. اگر فکر می کنید مورد مهمی است که فرد مقابل باید آن را بداند، خب بگویید، اما اجازه دهید در جلسات بعدی به موارد دیگر در مورد خودتان اشاره کنید.

اولین قرار آشناییزود نتیجه گیری نکنید

ممکن است قرار اول شما به خوبی پیش نرود یا خیلی خوب پیش برود. در هر صورت شما نباید شتاب زده عمل کنید و از شرایط به وجود آمده زود نتیجه گیری کنید. اگر قرار اول به خوبی پیش نرفت، زود نتیجه نگیرید که تا آخر عمر باید تنها بمانید و یا اگر قرار اول برایتان راضی کننده بود، نباید خیلی سریع به فکر شروع زندگی بیفتید.

حتماً بخوانید: از اشتباهات دوران آشنایی اهمیت ندادن به اولویت های خود است

پرحرف هستید یا کم حرف؟

اگر فردی خجالتی و کم حرف هستید سعی کنید در اولین قرار آشنایی نقش بیشتری در گفتگو داشته باشید. اگر هم خیلی پرحرف هستید، سعی کنید بیشتر به حرف های طرف مقابل خود گوش کنید و از صحبت کردن بیش از حد اجتناب کنید.

حتماً بخوانید: شما با چالش های ازدواج چگونه کنار می آیید؟

به احساسات خود اهمیت دهید

خیلی ها فکر می کنند در قرار اول باید تمام ذهنیت خود را روی میزان علاقه طرف مقابل نسبت به خود محدود کنند. این را بدانید که شما باید اول به احساسات خود اهمیت دهید و بر اساس رفتارهای طرف مقابل به شناخت درستی برسید. این خیلی مهم نیست که فرد مقابل چقدر از شما خوشش آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }