از اشتباهات دوران آشنایی اهمیت ندادن به اولویت های خود استزمان مطالعه : ۱ دقیقه

اشتباهات دوران آشنایی

در دوران آشنایی بعضی ها خودآگاه و ناخودآگاه مرتکب اشتباهاتی می شوند. این افراد معمولاً به مسائل مهم زندگی اهمیتی نمی دهند و فقط سعی در تشکیل یک رابطه عاطفی دارند و برایشان اهمیتی ندارد که آن رابطه موفق شود یا خیر.

اهمیت ندادن به الویت های خود

بسیاری برای اینکه وانمود کنند با فرد مقابل خود تفاهم و هماهنگی دارند به ارزش ها و خواسته های خود اهمیتی نمی دهند.

سؤال پرسیدن

از اشتباهات دوران آشنایی می تواند به نداشتن اطلاعات کافی از فرد مقابل خود اشاره کرد. بسیاری فرصت سؤال کردن و کسب اطلاعات را از خود می گیرند و به دلیل شناخت ناکافی از فرد مقابل انتخاب درستی نخواهند داشت.

اشتباهات دوران آشناییتغییر دادن

ما در ازدواج چیزی به نام تغییر دادن پارتنر خود نداریم. حال بسیاری به خصوص خانم ها سعی دارند با عشق و توجه به فرد مقابل خود آن را تغییر دهند. باید بگوییم تلاش در تغییر افراد کار اشتباهی است و باید فرد را همانطور که هست، بپذیریم.

حتماً بخوانید: آسیب های روابط مجازی بعد از ازدواج هم می ماند

چشم پوشی از دیده ها

پیش می آید که ما در دوران آشنایی متوجه نشانه هایی در فرد مقابل خود شویم. در این مواقع نباید به سادگی از این نشانه ها که نشانگر واقعیت آن فرد هست گذر کنیم. سعی کنید در این مواقع کمی محتاط تر عمل کنید.

توجه بیش از حد به مادیات

از اشتباهات دوران آشنایی توجه بیش از حد به مادیات است. ثروت و پول نباید سبب شود ما به دیگر مسائل بی توجهی کنیم و شرایط ظاهری و فعلی را به دیگر مسائل مهم زندگی ترجیح دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }