کشمکش خود از مراحل تشکیل یک رابطه عاطفی استزمان مطالعه : ۱ دقیقه

مراحل تشکیل یک رابطه عاطفی

هر رابطه عاطفی فازهایی دارد که طرفین رابطه باید با گذر از آنها شناخت کافی روی خود پیدا کنند. این شناخت عموماً با دیدن نکات مثبت یکدیگر شروع می شود و در ادامه با کشمکش و پذیرش یکدیگر پایان می یابد.

شیفتگی

زمانی که افراد وارد یک رابطه عاطفی می شوند سعی دارند چشمان خود را به روی چالش ها و نکات منفی ببندند. این افراد در این زمان تمایل دارند فقط ویژگی های مثبت فرد مقابل خود را ببینند.

درک کردن

در این مرحله ما می فهمیم که پارتنر ما فردی کامل نیست و همانند دیگر افراد این دنیا عیوبی دارد. افراد در این مرحله سعی می کنند پارتنر خود را به دور از هیجانات اولیه او را بشناسند.

مراحل تشکیل یک رابطه عاطفیکشمکش

در این دوران برخلاف دوران شیفتگی ما صرفاً ویژگی های فرد مقابل را می بینیم. در واقع ما در این مرحله از تشکیل یک رابطه عاطفی تمام شناختمان را از فرد مقابل زیر سؤال می بریم و مشاجره های ناسالم را شروع می کنیم.

حتماً بخوانید: اگر این ۵ فاز را تجربه کرده اید به مراحل عشق واقعی خود پایان داده اید

پذیرش

در این زمان طرفین رابطه به پذیرش نسبی از یکدیگر رسیده اند و متوجه شده ند که هیچ فرد کامل و بدون نقص نیست. در این زمان افراد یاد می گیرند که یکدیگر را همانگونه که هستند قبول کنند و در مسیر ایجاد یک رابطه عاطفی سالم به همدیگر کمک کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }