به چه دلیل در انجام کارهای خود تعویق می اندازیدزمان مطالعه : ۱ دقیقه

دلیل به تعویق انداختن کارها

اکثر مواقع رفتارهای اشتباه ما سبب می شود کارهایمان با تعویق مواجه شود. بعضی از ما کمال گرایی را دلیل این کار خود می دانیم و بعضی هم اضطراب را دلیل به تعویق انجام کارهای خود می دانند.

کمال گرایی

افراد کمالگرا برای خود معیارهای بلند پروازانه ای دارند و برای زندگی و امور کاری خود استاندارهای خاصی را تعریف کرده اند. این افراد را به سادگی نمی شود راضی نگه داشت، برای همین گاهی اوقات تصمیم می گیرند انجام کارها را تا مهیا شدن شرایط ایده آل به تعویق بیاندازند.

دلیل به تعویق انداختن کارهاشکست هراسی

بعضی اشخاص هستند که از شکست در کارهای خود بسیار هراس دارند. این افراد اعتقاد دارند نباید کارهایی که احتمال شکست در انجام آنها وجود دارد، انجام شود. برای همین گاهی اوقات این اشخاص کارهای خود را به تعویق می اندازند. این اشخاص بهتر است بدانند که هر کاری در این دنیا ممکن است با شکست مواجه شود و هیچ کاری در دنیا نداریم که شکست را تجربه نکرده باشد.

اضطراب

بعضی از اشخاص هم هستند که بیشتر از اینکه کاری را انجام دهند اضطراب انجام آن کار را دارند. بدین دلیل بیشتر وقت این افراد صرف اضطراب می شود تا اینکه کاری انجام شود.

اغراق در سختی کارها

افرادی هستند که دلیل به تعویق انداختن کارهای آن ها اغراق در سختی کارها است. این اشخاص آنقدر نسبت به انجام کاری مبالغه آمیز نگاه می کنند که در بسیاری از مواقع از انجام آن ها دست می کشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }