بلوغ عاطفی در زندگی مشترک چیست؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

بلوغ عاطفی در زندگی مشترک

عشق و زندگی مشترک هم مثل همه ما آدم ها یک روزی نیاز دارد که به بلوغ برسد. خیلی ها هستند که هیچ زمان بلوغ عاطفی در زندگی مشترک را تجربه نمی کنند. بیشتر این افراد تعریف درستی از ازدواج ندارند و فکر می کنند ازدواج فقط عشق ورزیدن به یکدیگر است.

بلوغ عاطفی در زندگی مشترکحمایت از یکدیگر

افرادی که در زندگی مشترک به بلوغ عاطفی رسیدند سعی در محدود کردن یکدیگر در زندگی ندارد و همیشه به فکر حمایت از یکدیگر هستند.

آنها در زندگی برای یکدیگر فضای رشد ایجاد می کنند و به آزادی یکدیگر اهمیت زیادی می دهند.

قهر نمی کنند

آنها حرف زدن را یاد گرفته اند و متوجه شده اند که قهر برای افرادی با عزت نفس پایین و ضعیف است. این افراد هیچ وقت در زندگی قهر طولانی ندارد و حرف نزدن باهم را تجربه نمی کنند. آنها همیشه سعی دارند با حرف زدن مشکلات یکدیگر را حل کنند.

خیلی از مواقع دیده می شود بعضی از زوج هایی که بلوغ عاطفی نرسیده اند، سعی دارند مشکلات زندگی خود را با انتشار دادن در بین دیگران حل کنند. این کار خارج از یک رابطه عاطفی است که بلوغ عاطفی رسیده است. سعی کنید مشکلات خود را خودتان با صحبت با یکدیگر رفع کنید.

بیان انتظارات

رسیدن به بلوغ عاطفی در زندگی مشترک تفکرات اشتباه متعددی را از بین می برد. یکی از تفکرات اشتباه زوجین این است که فکر می کنند باید شریک زندگی آنها ذهن خوانی بلد باشد تا متوجه انتظارات آنها شود. اما افرادی که به بلوغ عاطفی رسیدند انتظار ذهن خوانی یکدیگر را ندارد و همیشه انتظارات خود را بیان می کنند.

بلوغ عاطفی در زندگی مشترکهم منطقی و هم پرانرژی

این دست از افراد در عین اینکه در بسیاری از مواقع باهم منطقی حرف می زنند، پایه زندگی پرانرژی و دیوانه بازی های مخصوص خود هستند.

حرف می زنند

رسیدن به بلوغ عاطفی در افراد سبب می شود آنها خود واقعی شان را در زندگی مشترک حفظ کنند. آنها اگر بدانند حرفشان پارتنرشان را ناراحت می کند باز هم بیان می کنند، زیرا آنها می دانند که هیچ رابطه ی عاطفی با حرف زدن خراب نمی شود، بلکه حرف نزدن است که رابطه را با شکست مواجه می کند.

رابطه خوب ساختنی است

یک رابطه خوب هیچ وقت پیدا نمی شود، بلکه باید دو طرف رابطه آن را با مراقبت و توجه بسازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }