آسیب های روابط مجازی بعد از ازدواج هم می ماندزمان مطالعه : ۲ دقیقه

آسیب های روابط مجازی

بسیاری تنهایی را بهانه ای برای شروع یک رابطه مجازی می کنند. این بهانه می تواند بسیار آسیب زا باشد و فرد را حتی در آینده بعد از ازدواج هم درگیر مشکلاتی کند. امروز ما در مورد آسیب های روابط مجازی صحبت کرده ایم.

آسیب های روابط مجازیشاید او خود را به درستی معرفی نکند

هیچ تضمینی وجود ندارد که شخص مقابل شما که با آن ارتباط مجازی دارید، خود را به درستی معرفی کرده باشد. این امکان را بدهید که او در مورد تحصیلات، سطح مالی، سن، ظاهر، خانواده و … به شما دروغ گفته باشد.

حتماً بخوانید: چرا بعضی از رابطه های عاطفی به پایان می رسد؟

خود را بی ارزش می کنید

طی زمان روابط مجازی سبب می شود شما به روابط بی پایه و اساس عادت کنید و در ادامه زندگی به هر رابطه ای تن بدهید. این اتفاق سبب می شود شما ارزش خود را شدیداً پایین بیاورد.

جالب است بدانید آسیب های روابط مجازی امکان دارد بعد از ازدواج هم شما را درگیر خود کند. در واقع شما در گذشته به داشتن چنین روابطی اعتیاد پیدا کرده اید و بعد از ازدواج این اعتیاد حتماً شما را آزار خواهد داد.

حتماً بخوانید: به یک رابطه عاطفی پایان دهید؛ اما باید به این موارد توجه کنید

روابط مجازی عمر کوتاهی دارند

مطمئن باشید که روابط مجازی عمر بسیار کوتاهی دارند و بسیار شکننده هستند. بهتر است بگوییم روابط مجازی آنقدر استحکامی از خود نشان نمی دهد که شما در رابطه فعلی به نتیجه برسید.

آسیب های روابط مجازینداشتن شناخت صحیح

از آسیب های روابط مجازی که بسیاری درگیر آن هستند، نداشتن شناخت صحیح از فرد مقابل است. بسیاری که درگیر این نوع روابط هستند بر شناخت کافی خود روی فرد مقابل پافشاری می کنند. عزیزان مطمئن باشید شما در این نوع رابطه ها به شناخت صحیحی از طرف مقابل خود دست پیدا نخواهید کرد.

حتماً بخوانید: نشانه های خیانت در رابطه می تواند این موارد باشد

احساسات شما کاملاً اعتباری است

معمولاً شما بعد از اولین قرار شاهد اتفاق های ناخوشایندی خواهید بود. این جریان به این دلیل رخ می دهد که اعتبار احساسات شما نسبت به آن فرد تا زمانی است که شما آن را از نزدیک ندیده اید.

عشق ذهنی

شما در این نوع رابطه ها عشق ذهنی را تجربه می کنید. در واقع عشقی که قلب و روح شما را به تسخیر خود در آورده است، ناشی از شخصیت واقعی آن فرد نیست، بلکه این عشق برخواسته از تصویرسازی ذهنی شما است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }