هنگام انتخاب همسر باید به چه مواردی توجه کنیم؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

انتخاب درست همسر

زمان ازدواج و انتخاب همسر ما باید به بسیاری از مسائل آگاهی کاملی پیدا کنیم. ببینیم آیا همسر ما به نیازها و خواسته خود و ما اهمیت می دهید؟، آیا او ثبات شخصیتی دارد یا هر لحظه خلق و خوی آن تغییر می کند؟، آیا او به بلوغ عاطفی رسیده است؟ و … . برای انتخاب درست همسر ما نیاز به زمان داریم و نمی توانیم در فضای مجازی و چند بار دیدار انتخاب درستی داشته باشیم.

آشنایی به نیازها و خواسته های یکدیگر

یک همسر خوب به نیازها و خواسته های خود کاملاً آشنایی دارد و از شما آنها را درخواست می کند. او علاوه بر رفع نیازهای خود به فکر خواسته های شما در زندگی است و توجه زیادی به آنها می کند.

انتخاب درست همسربه ارزش ها اهمیت می دهد

زمانی که شما به فکر انتخاب درست همسر هستید باید ببینید که آیا آن فرد به ارزش های شما احترام می گذارد یا خیر؟

به فکر حل مشکل

یک همسر خوب هیچ وقت چالش های زندگی مشترک را بزرگ و پیچیده نمی کند. او خیلی منطقی و با خونسردی به فکر حل مشکل است.

شخصیتی ثابت دارد

هنگام انتخاب درست همسر به ثبات شخصیتی آن توجه کنید. نباید شما شاهد تغییر ناگهانی خلق و خوی در فرد مقابل خود باشید. باید همسر شما همیشه یک ثبات شخصیتی داشته باشد.

به فکر خودنمایی نیست

یک همسر خوب تمام تمرکز خود را روی رابطه با شما می گذارد. او به فکر خودنمایی و جلب توجه دیگران نیست.

انتخاب درست همسربه شما آزادی می بخشد

به آزادی شما اهمیت می دهد و سعی در کنترل شما ندارد. هیچ وقت هنگام ارتباط با این افراد شاهد سؤال های کجای بودی؟، با کی بودی؟، چرا دیر جواب دادی؟ و … نیستید.

عذرخواهی را یاد گرفته است

او فردی است که به بلوغ عاطفی رسیده و اشتباه های خود را می پذیرد و بابت آنها از دیگران عذرخواهی می کند.

متعهد است

در زمان انتخاب همسر درست به متعهد بودن آن اهمیت بدهید. ببیند آیا او فردی قابل اعتماد است؟، ببینید آیا او در رابطه با شما صداقت دارد؟ و ببینید آیا در رابطه با شما خودش را متعهد می داند یا خیر؟

وابستگی به شما ندارد

یک همسر خوب استقلال عاطفی و فکری دارد و در این مورد به هیچ فردی حتی به شما وابستگی ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }