افراد با عزت نفس بالا چنین ویژگی هایی دارندزمان مطالعه : ۱ دقیقه

فکر می کنید چه کسانی عزت نفس بالایی دارند؟ اگر ما بخواهیم به این سؤال جواب بدهیم باید بگوییم افرادی که در ادامه مطلب ویژگی های یاد شده را داشته باشند، افرادی با عزت نفس بالایی هستند.

آدم ها مهم هستند

افراد با عزت نفس برخلاف افراد خودشیفته دیگران را با ارزش می دانند. آنها علاوه بر اینکه از خود نگهداری می کنند از دیگران هم مراقبت می کنند.

حس مهم بودن

یکی از ویژگی های افراد با عزت نفس بالا این است که آنها بر اهمیت وجود خود آگاهی کاملی دارند و همیشه سعی می کنند مراقب این احساس و هویت باشند.

از عذرخواهی طفره نمی روند

این اشخاص از اینکه بابت کار اشتباه خود از دیگران عذرخواهی کنند اصلاً ترسی ندارند و خیلی راحت می گویند: اشتباه کردم و من را ببخشید.

قابل پیش بینی هستند

اگر با افرادی که عزت نفس بالایی دارند ارتباط داشته باشید حتماً متوجه شده اید که این افراد بابت هر موضوعی ناراحت نمی شوند و قهر نمی کنند. حتماً هم متوجه شده اید که در کنار آنها احساس راحتی دارید و ارزشمند دیده می شوید.

انتقادپذیر هستند

عزت نفس بالا در افراد سبب شده آنها انتقادپذیر باشند. این افراد از انتقادات دیگران ناراحت نمی شود، زیرا انتقاد دیگران را بازخوردی خوب در جهت پیشرفت و رشد خود می دانند.

حتماً بخوانید: شما به فرهنگ جمع گرا اعتقاد دارید یا فرهنگ فردگرا؟

کاریزماتیک

افراد با عزت نفس بالا شخصیت کاریزماتیک دارند. وجود آنها در کنار ما بسیار اهمیت دارد و اینگونه نیست که همانند دیگر افراد بودن و نبودن آنها بی اهمیت باشد.

خود را دوست دارند

از چیزی که هستند ترسی ندارد و همیشه احساس خوبی در مورد خود دارند. البته آنها ضعف هایی که دارند را می پذیرند و در جهت ترمیم آنها اقدام می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }