فومو؛ ترس از دست دادن هر چیزی در این دنیازمان مطالعه : ۱ دقیقه

اگر بخواهیم خیلی ساده فومو را توضیح دهیم باید بگوییم فومو؛ یعنی ترس از دست دادن. یک لحظه صبر کنید منظورمان ترس از دست دادن یک فرد یا یک رابطه عاطفی نیست، بلکه هر چیزی می تواند شامل این موضوع شود.

زندگی مدرن

بیاییم از اینجا شروع کنیم که ما در یک دنیای مدرنی هستیم که در آن تنش های اجتماعی زیادی را تجربه می کنیم. پس طبیعی است در این دنیا فومو خود را به خوبی نشان ندهد و استرس زیادی را به افراد تحمیل کند.

شما از دیگران عقب نیستید

دیدید توی خیابون ها، سوشال مدیاها و حتی اطرافیان و فامیل افرادی را می بینیم که از نظر ما زندگی بهتری از ما دارند. توجه کردید؛ گفتیم از نظر ما. فومو یک احساسی به ما می دهید که فکر کنیم دیگران بهتر از ما زندگی می کنند و ما به اندازه آنها از زندگی لذت نمی بریم. این احساس ترس به مرور زمان روی غرت نفس ما تأثیر منفی می گذارد و ما را در زندگی به نقطه می رساند که فکر کنیم همش از دیگران عقب هستیم.

حتماً بخوانید: خلاصه ای از کتاب باختن یک عشق یافتن یک زندگی

یک حس درماندگی همیشگی

خیلی ها فکر می کنند فومو لزوماً به این معنی است که زندگی یا تجربه های بهتری از ما وجود دارد، بلکه فومو حسی از ترس هست که ما فکر می کنیم تجربه های خوبی که دیگران دارند تجربه می کنند را ما از دست داده ایم.

راحت بگوییم: فومو به شما یک حس درماندگی همیشگی می دهد و شما همیشه فکر می کنید که قرار است در این دنیا یک چیز بزرگی را از دست دهید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }