برنامه ریزی کردن برای دیگران از ویژگی های اصلی افراد کنترل گر استزمان مطالعه : ۱ دقیقه

معمولاً افراد کنترل گر عزت نفس پایینی دارند و در روابطی هستند که احساس امنیت دیده نمی شود. این افراد چه در نقش والد یا همسر باشند، می توانند ناپایداری و مشکلات جدی را در را رابطه به وجود آورند. ما در ادامه به ویژگی های اصلی افراد کنترل در یک رابطه اشاره کرده ایم.

دوست دارند شما در دسترس باشید

معمولاً افراد کنترل گر برای رفع نیازهای خود به افراد تکیه می کنند و همیشه انتظار دارند آن افراد در کنار آنها باشند.

توانایی های افراد را نمی بینند

اشخاص کنترل گر همیشه سعی دارند افراد را مطابق استانداردها و علایق خود شکل دهند، برای همین توانایی ها و ویژگی های افراد برای آنها اصلاً اهمیتی ندارد و توجهی به آن نمی کنند.

توجیه کار غلط

اگر توجه کرده باشید آنها زمان هایی که مرتکب اشتباه می شوند و با فرد مقابل خود بد رفتاری می کنند، کار اشتباه خود را با جمله ای مثل (چونکه من تو رو دوست دارم، این کارو انجام دادم) توجیه می کنند.

تنها فرد زندگی شما

جالب اینجاست که افراد کنترل گر سعی دارند شما را از دیدن دوستان و اطرافیان منع کنند، زیرا آنها دوست دارند که تنها فرد زندگی شما باشند.

برنامه ریزی کردن برای دیگران

از ویژگی های اصلی افراد کنترل گر برنامه ریزی کردن برای پول و وقت دیگران است. آنها همیشه فکر می کنند که بهتر از شما می دانند که چه چیزی برای شما بهتر است.

حتماً بخوانید: خصوصیات شخصیتی افراد کنترل گر به چه صورت است؟

جملات معروف

اگر منو دوست داشتی اون حرفو نمیزدی، اگر منو دوست داشتی اون لباسو نمی پوشیدی، اگر منو دوست داشتی اون کارو انجام نمی دادی و … بسیاری از این اگرها که افراد کنترل گر در صحبت های خود از آن استفاده می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }