خلاصه ای از کتاب بی حد و مرز اثر جیم کوییکزمان مطالعه : ۲ دقیقه

کتاب بی حد و مرز

بیاییم برای معرفی کتاب بی حد و مرز اثر جیم کوییک از یکی از پاراگراف های جالب آن که در مورد این دنیا گفته است کمک بگیریم.

واقعیت این است که خلق زندگی دلخواه ما شاید کمی ترسناک به نظر برسد، اما می دانید چه چیزی از آن ترسناک تر است! پشیمانی کارهای نکرده. روزی که داریم نفس های آخر خود را می کشیم و دیگر هیچ کدام از نظرات دیگران و ترس هایمان اهمیتی ندارد، فقط این مهم است که چطور زندگی کردیم.

انگیزه مثل ذهنیت

جیم کوییک در کتاب بی حد و مرز می گوید انگیزه هم مثل ذهنیت ثابت نیست. هیچ فردی انگیزه ثابتی ندارد. وقتی افراد می گویند انگیزه ی خود را از دست داده اند، واقعیت ندارد. آنها می توانند انگیزه خیلی زیادی داشته باشند. انگیزه این نیست که شما باید از کاری که انجام می دهید، لذت ببرید.

همچنین جیم کوییک درباره انگیزه می گوید: انگیزه چیزی نیست که یک روز صبح با آن از خواب بیدار شویم، چیزی نیست که از شرکت کردن در یک سمینار بدست آید و موقتاً ما را سرحال کند، حمام داغ نیست که یک ربع بیاید و برود! بلکه یک فرآیندی است که از عمل بدست می آید. انگیزه کاری است که انجام می دهید و نتیجه اش شما را تحریک می کند. انگیزه یک خروجی است که …

کتاب بی حد و مرز اثر جیم کوییکتوانایی

در کتاب بی حد و مرز به توانایی ما انسان ها اشاره جالبی شده است. توانایی طبیعی ما واسه تمرکز، بعد از ۱۰ تا ۴۰ دقیقه افول می کند. اگر بیشتر از این برای کاری مشخص وقت صرف کنیم، نتایج کمتری از زمانی که صرف شده است، می گیریم. چرا؟ زیرا حواس ما به اطراف پرت می شود، برای همین بهتر است از تکنیک پومودورو استفاده کنیم.

واژه های کوتاه با ارزش هستند

قدرتمندترین واژه های زبان، کوتاه ترین آنها هستند. من … هستم؛ هر چیزی که بین این دو واژه قرار بگیرد، سرنوشت شما را مشخص خواهد کرد.

حتماً بخوانید: کتاب شانس؛ شانس و خوش شانسی بایکدیگر فرق دارند

دوست داشتن خود

دوست داشتن، عشق ورزیدن یا احترام گذاشتن به خود، وظیفه دیگران نیست، بلکه وظیفه خود ما است. فردی که مرتب از خود بپرسد چی کار کنم که دیگران مرا دوست داشته باشند، هیچ زمان نمی تواند خود واقعی اش باشد، زیرا او مدام باید خودش را با ترجیح اطرافیانش تطبیق دهد، حتی اگر آگاه باشد.

حواسمان به اسم گذاری باشد

معمولاً زمانی که روی شخصی یا چیزی اسم می گذارید، در واقع محدودیتی برای آن چیز یا شخص تعیین می کنید. برای همین خیلی باید مراقب حرف های که به زبان می آورید باشید، خصوصاً در زمان هایی که در ارتباط با بچه ها باشد. زیرا بچه ها خیلی سریع ذهنشان حرف را می گیرد، ذخیره می کند و آینده شان را می سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }