ما باید به خاطر این کارهایی که کرده ایم از خود معذرت بخواهیمزمان مطالعه : ۲ دقیقه

معذرت خواهی از خود

چرا ما فکر می کنیم فقط باید با دیگران مهربان باشیم؟ چرا ما محبت به خود را فراموش کرده ایم؟ اصلاً چرا ما از خود معذرت خواهی نمی کنیم؟

کوتاه آمدن از اشتباهات دیگران

خیلی از ما به خاطر زمان هایی که طرف مقابلمان اشتباه کرده، ولی ما پاسخی به اشتباه آن فرد ندادیم باید از خود معذرت خواهی کنیم.

از یاد بردن توانایی های خود

در بسیاری از زمان ها توانایی های خود را از یاد برده ایم و جلوی خیلی ها خود را ضعیف جلوه داده ایم. حتماً به خاطر این اتفاق باید از خود معذرت بخواهیم.

برای اینکه دوست داشته بشیم

بسیاری از ما به خاطر اینکه در رابطه ای پذیرفته شویم و دیگران ما را دوست داشته باشند روی بسیاری از حریم های زندگی خود پا گذاشته ایم و به خیلی ها محبت بیش از حد کرده ایم. برای این موضوع هم باید از خود معذرت بخواهید.

دل بستن به لذت های موقتی

خود من یا شما در خیلی از زمان ها موفقیت های بزرگ را به خاطر لذت های آنی و موقتی از دست داده ایم. بهتر است به خاطر نرسیدن به موفقیت های باارزش از خود معذرت بخواهیم.

کمال طلبی و تنبلی

ما باید به خاطر کمال طلبی ها و تنبلی هایی که داشته ایم از خود معذرت بخواهیم. حتماً کمال طلبی ها و اهمال کاری های ما سبب بر باد رفتن آرزوها و اهدافمان شده است.

فضای مجازی

حتماً، حتماً و حتماً از خود باید به خاطر زمان هایی که ممکن بود سبب موفقیت مان شود، ولی ما در آن زمان ها در فضای مجازی بودیم، معذرت بخواهیم. بسیاری از ما بیهوده این روزها زمان های طلایی زندگی خود را در فضای مجازی می گذرانیم!!!

حتماً بخوانید: پاراسوشیال (Parasocial Relationship)؛ یک رابطه ای که می تواند تأثیرات مثبتی روی زندگی ما بگذارد

احساس های گناه

روزهایی را به یاد بیاورید که خود را به خاطر اتفاقاتی که مقصرش شما نبوده اید سرزنش کرده اید و بیهوده به خود احساس گناه داده اید. ما به خاطر این روزها به خود بدهکاریم.

از دست دادن افراد خوب زندگی

انسان های باارزش زیادی وارد زندگی ما شدند، ولی ما به خاطر اینکه آنها را درک نکردیم، نتوانستیم آنها را در زندگی خود نگه داریم. به خاطر این آدم ها از خود معذرت بخواهید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }