دلیل زرد شدن برگ های گل و گیاهان آپارتمانی و نحوه پیشگیری از آنزمان مطالعه : ۱ دقیقه

دلیل زرد شدن برگ گیاهان

یکی از مسائل ناراحت کننده برای تمامی ما انسان ها دیدن برگ های زرد روی گیاهی است که اکثر برگ های آن سبز است. این اتفاق شاید به دلیل نداشتن آگاهی کامل ما از گیاه خود اتفاق بیفتد. شاید هم هوای سرد سبب این اتفاق شده است.

آبیاری غیراصولی

هم زیاد آب دادن و هم کم آب دادن می تواند سبب زرد شدن برگ گیاهان شود. در واقع آبیاری غیراصولی می تواند دلیل خوبی برای زرد شدن برگ گیاهان باشد. حتماً نیاز گیاه خود را نسبت به آبیاری بررسی کنید و طبق نیاز آن آب بدهید.

عناصر مغذی

بررسی کنید شاید علت زرد شدن برگ گیاه شما کمبود عناصر مغذی مثل پتاسیم، نیتروژن، کلسیم و آهن باشد. برای رفع این مشکل و مانع شدن از ریزش برگ های گیاه بهتر است به سراغ کود بروید. کودهی منظم می تواند علاوه بر رفع این مشکل به رشد گیاه هم کمک کند.

دلیل زرد شدن برگ گیاهانسرما

به طور کلی گیاهان آپارتمانی از سرما و دمای پایین محیط زیاد خوششان نمی آید. برای همین قرار گرفتن در محیط سرد می تواند برگ آنها را زرد کند. بهترین دما برای نگهداری گل و گیاه آپارتمانی حدود ۲۵ درجه سانتی گراد است.

حتماً بخوانید: گیاه زامیفولیا؛ گیاهی گرمسیری و بومی شرق آفریقا

قارچ و آفت

یکی دیگر از دلالی زرد شدن برگ گیاهان می تواند وجود آفت و قارچ باشد. این اتفاق علاوه بر اینکه گیاه شما را ضعیف می کند، سبب زرد شدن برگ آن هم می شود. برای پیشگیری از این مشکل می توانید در ماه یکبار از قارچکش استفاده کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }