درونگراها با برونگراها از نظر شخصیتی چه فرقی باهم دارند؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

فرق درونگراها با برونگراها

یک عده ای هستند که از بودن در جمع انرژی می گیرند. یک عده ای هم هستند که از تنهایی خود انرژی می گیرند. معمولاً آن دسته از افرادی که از تنهایی خود انرژی می گیرند مورد سرزنش دیگران قرار می گیرند و در بعضی از مواقع شاهد برچسب های ضداجتماعی و حتی افسرده از سوی دیگران هستند.

برونگرایی، میانگرایی و درونگرایی؛ همه ی اینها یک تیپ شخصیتی در افراد هستند. در واقع هر فردی در این دنیا یک ویژگی شخصیتی منحصر به فرد خود دارد و مطمئناً همه ی افراد باهم متفاوت هستند.

اینکه ما افراد درونگرا را ضداجتماعی می دانیم به خاطر نداشتن آگاهی های لازم از این اشخاص است. بیایید تفاوت ها را درک کنیم و این را بدانیم برونگرایی یا میانگرایی یک مزیت و برتری محسوب نمی شود.

درونگرایی

این افراد از بودن در محیط های عمومی خیلی سریع خسته می شوند و دوست دارند در این مواقع هر چه سریع به منزل خود بازگردند. بهتر است بدانید انرژی همین مدت کوتاهی که در عموم قرار می گیرند را از تنهایی خود بدست می آورند.

پس افراد جمع گریز نیستند و نباید مورد سرزنش ما قرار بگیرند. این افراد تا حد مشخصی می توانند در جمع و عموم قرار بگیرند و حتماً باید بعد از آن خودشان را با تنهایی شارژ کنند.

برونگرایی

تفاوت اصلی درونگراها و برونگراها از همین تنهایی شروع می شود. در واقع برونگراها از بودن در عموم انرژی می گیرند تا در تنهایی خود با انرژی به فعالیت های زندگی خود بپردازند.

بهتر است بدانید که عاشق بیرون رفتن و دیدار دوستان خود هستند و از اینکه فردی مانع آنها شود به شدت بیزار هستند.

نکته جالب اینجاست که برونگراها هم همانند درونگراها مورد سرزنش قرار می گیرند.

فرق درونگراها با برونگراهاویژگی های درونگراها

  1. از تنهایی انرژی می گیرند.
  2. یادگیری آنها از طریق مشاهده صورت می گیرد.
  3. تمرکز به درون خود دارند.
  4. دوستان بسیار محدود و صمیمی دارند.
  5. خیلی زود در تعامل خسته می شوند.

ویژگی های برونگراها

  1. از جمع و معاشرت انرژی می گیرند.
  2. یادگیری آنها از طریق عمل صورت می گیرد.
  3. تمرکز به بیرون خود دارند.
  4. دوستان بسیار زیادی دارند.
  5. از تنهایی بیزار هستند.
در آخر

در این مطلب متوجه شدیم که هر فردی با فرد دیگر متفاوت و خصوصیات یکسانی ندارند. پس دلیلی ندارد که بعضی افراد به دنبال تغییر در خصوصیات و ویژگی های اخلاقی دیگران هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }