فردی که رسیدن به بلوغ عاطفی را تجربه کرده استزمان مطالعه : ۱ دقیقه

رسیدن به بلوغ عاطفی

رسیدن به بلوغ عاطفی به این معنی است که فرد شناخت خوبی از خود داشته باشد. فرد یاد گرفته است که در مواقع سخت زندگی چگونه احساساتش را کنترل کند. این اشخاص بلد شده اند که همدل خوبی برای دیگران باشند.

رسیدن به بلوغ عاطفیبدون نقص نیست

فردی که به بلوغ عاطفی رسیده است خود را بدون نقص معرفی نمی کند و به راحتی از شکست هایش در زندگی صحبت می کند و از اینکه فردی آسیب پذیر است امتناع نمی کند.

بهترین همدل

رسیدن به بلوغ عاطفی؛ یعنی توانایی این را داشته باشید که خود را در جای دیگران قرار دهید و مسائل را از دید آن ها ببینید. این اشخاص یاد گرفته اند که همدل خوبی برای خانواده و اطرافیان خود باشند و در هر لحظه از آن ها حمایت کنند.

دیگران را سرزنش نمی کند

وقتی برای او مشکلی پیش می آید به سراغ حل مشکل می رود و به جای شکایت از وضع موجود و سرزنش دیگران سعی در بهبود وضعیت دارد.

همیشه حق با او نیست

او می داند که همیشه حق با او نیست و اجازه می دهد دیگران از حق خود دفاع کنند.

رسیدن به بلوغ عاطفیعذرخواهی می کند

فردی که به بلوغ عاطفی رسیده است، هنگام اشتباه کردن ابایی در عذرخواهی ندارد و همیشه اشتاباهاتش را می پذیرد.

از دیگران کمک می گیرد

او متوجه شده که در زمان های نیاز از دیگران کمک بگیرد و از اینکه دیگران به او کمک می کنند، خجالت نمی کشد.

حریم خصوصی

زمانی که شما به بلوغ عاطفی می رسید برای زندگی خود حد و مرزی را تعیین می کنید و اجازه نمی دهید که دیگران به حریم خصوص شما تجاوز کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }