زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد، چیست؟زمان مطالعه : ۲ دقیقه

زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد

همه ما دوست داریم با افرادی در ارتباط باشیم که حالت درونی و ظاهری آن ها یکسان باشد. دوست داریم با افرادی در ارتباط باشیم که نگاه هایشان به ما آرامش دهد، نه استرس. دوست داریم با افرادی باشیم که با ما حالت تحقیرآمیز صحبت نکنند. اما در بعضی از مواقع ما با افرادی در ارتباط هستیم که دچار اختلال خودشیفتگی هستند. ادامه مطلب به ما کمک می کند تا این افراد را از زبان بدنشان تشخیص دهیم. البته توجه داشته باشید که دیدن بعضی از این نشانه ها در افراد دلیل خوبی برای خودشیفته دانستن فرد مقابل نمی تواند، باشد.

زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد
زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد

لبخند زدن

افراد خودشیفته زمانی که به هدف خود می رسند، رضایت خود را با یک لبخند نشان می دهند. اگر با این دست از افراد در ارتباط باشید، حتماً متوجه شده اید که آن ها زمانی که فردی در فعالیتی شکست بخورد و یا آن ها فردی را تسلیم خود کنند با لذت و رضایت مندی لبخند می زنند.

حتماً بخوانید: اگر این ویژگی ها را دارید حتماً شما خودشیفته هستید

به نگاه آن ها توجه کنید

یکی از هوشیارترین عضوهای بدن افراد خودشیفته، چشم های آن ها است. آن ها مدام در زندگی به دنبال نشانه هایی می گردند که از آن سود ببرند. نگاه آن ها می تواند شما را جذب و یا در جان شما دلهره بی اندازد.

نگاه آن ها در خیلی از مواقع سبب ایجاد استرس در شما می شود. در این مواقع این افراد آنقدر به شما نگاه می کنند که در درون شما استرس ایجاد شود.

زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد
زبان بدن فردی که اختلال خودشیفتگی دارد

حالت تهاجمی دارد

حرکات تحقیرآمیز و تهاجمی می تواند زبان فردی باشد که اختلال خودشیفتگی دارد. به این افراد انتقاد کنید؛ حتماً آن ها در پاسخ به شما خود را با یک حالت تند و تیز و تحقیر آمیز معرفی می کنند. در اکثر مواقع این افراد در این شرایط شما را از بالا به پایین نگاه می کنند و یک حالت تهاجمی دارند.

حتماً بخوانید: اختلال شخصیت وابسته؛ رایج ترین اختلال شخصیت در بین افراد

اعتماد به نفس یا خودشیفتگی

فردی که دچار این اختلال است همیشه سعی دارد خود را به بینندگان یک فرد با اعتماد به نفس معرفی کند. اینکه فردی سینه های خود را جلو می دهد و با شما سخن می گوید، نشان از اعتماد به نفس آن است؛ اما زمانی که دستشان را در جیب یا دور کمر خود می گیرند سبب تضاد بین اعتماد به نفس و خودشیفتگی می شوند.

حتماً بخوانید: اختلال دوقطبی؛ اختلالی که معروف به شیدایی_افسردگی است

مخفی کردن چهره واقعی

خودشیفته ها اغلب سعی دارند چهره واقعی خود را از دیگران پنهان کنند. در بیشتر مواقع این افراد چهره ای خنثی و جدی دارند. به طور خلاصه بگوییم شما هیچ گاه از حالت ظاهری آن ها نمی توانید از حالت درونی آن ها باخبر شوید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }