فریدرش نیچه؛ احساس والا احساسی است که مدت داشته باشد نه شدتزمان مطالعه : ۲ دقیقه

فریدرش نیچه اکثراً با کتاب های غروب بت ها و چنین گفت زرتشت می شناسند. همانطور که می دانید آثارش در نقد فلسفه مدرن تأثیر بسیار عمیقی بر جریان فلسفی داشته است. در ادامه ما به چند تا از سخنان این فیلسوف آلمانی اشاره کرده ایم.

سخن اول

تنها، رنج سنگین، منجی نهایی روح است اگر زندگی از دشواری تهی باشد، چه لذتی دارد؟

سخن دوم

فریدرش نیچه می گوید اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در آن باب نظری یکسان دارند، این است: کسی را نیازرا، هرچه می توانی به دیگران یاری برسان. این به راستی همان اصلی است که تمام آموزگاران اخلاق برای اثبات آن کوشیده اند.

سخن سوم

فرزندی پدید نیاورید مگر زمانی که قادر باشید آفریننده ای بیافرینید. بی حساب بچه دار شدن اشتباه است. بچه دار شدن برای کاستن از تنهایی خویش غلط است، هدف دار کردن زندگی با تولید چون خودی، اشتباه است و اشتباه است اگر با تولید مثل، در صدد رسیدن به جاودانگی باشیم، تنها به این دلیل که نطفه، حاوی بخشی از آگاهی ماست.

سخن چهارم

چیزی که ما از آن عمیقاً و شخصاً رنج می بریم، برای دیگران غیر قابل درک است.

سخن پنجم

فریدرش نیچه می گوید انسان از آغاز وجود خود را بسی کم شاد کرده است. برادران، گناه نخستین همین است و همین! هرچه بیشتر خود را شاد کنیم، آزردن دیگران و در اندیشه ی آزار بودن را بیشتر از یاد می بریم.

سخن ششم

احساس والا احساسی است که مدت داشته باشد نه شدت.

سخن هفتم

غم و افسوس به انسان فرصت اندیشدن نمی دهد. بنابراین برای نادان نگه داشتن انسان باید اندوهگینش کرد.

سخن هشتم

فقط دنبال شادی ها بگردید غم ها خودشان شما را پیدا می کنند.

حتماً بخوانید: کارل گوستاو یونگ: ترس تو هر کجا که باشد، وظیفه ات نیز همانجاست

سخن نهم

اگر یک سال تمام خاموشی گزینی، یاوه گویی را از یاد می بری و سخن گفتن را می آموزی.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }