مرور برچسب

هوس های غذایی

دلیل هوس های غذایی؛ هر هوس غذایی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

دلیل هوس های غذایی شاید تعداد کثیری از ما تمایل به خوردن مواد غذایی خاصی داشته باشیم. ما این سوال پیش می آید که آیا این تمایل ما خبر از بیماری می دهد؟ دلیل هوس های غذایی در اکثر مواقع خبر از ابتلا به بیماری و کمبود مواردی چون منیزیم، آهن،…
img { border-radius: 25%; }