در مصاحبه شغلی خود حتماً این سؤال ها را بپرسیدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

سؤال های مصاحبه شغلی

بعضی از افراد به دلیل نداشتن تجربه هنگام مصاحبه شغلی خود با مطرح کردن سؤال هایی چون میزان دستمزد، شرایط بیمه، سیاست های مرخصی و … سبب می شوند موفقیتی در مصاحبه خود کسب نکنند و نهایتاً کار آنها با یک مصاحبه چند دقیقه ای در یک شرکت پایان یاید.

پرسش های عمومی

بهتر است شما هنگام مصاحبه های شغلی از سؤال های عمومی گفتمان خود را آغاز کنید. به طور مثال شما باید در مورد انتظارات شرکت از شما، اولین پروژه ای که باید انجام دهید، بررسی عملکرد شما در شرکت براساس چه معیارهایی است و در آخر اینکه هر چند وقت یکبار به صورت رسمی مورد ارزیابی قرار می گیرید، پرسشی داشته باشید.

پرسش در مورد تیم

اگر متوجه شدید شما در آن شرکت قرار است کار تیمی انجام دهید، حتماً پرسش هایی در مورد تیم خود داشته باشید. به طور مثال شما باید در مورد تیمی که در آن قرار است فعالیت کنید، افرادی که در آن تیم حضور دارند، مهارت شما در آن تیم و با چه واحدها و بخش هایی در تعامل خواهید بود، پرسشی داشته باشید.

پرسش در مورد اهداف شرکت

از سؤال های مصاحبه شغلی که حتماً برای شما باید حائز اهمیت باشد، اهداف شرکت است. شما حتماً باید از در مورد ارزش های شرکت، برنامه های رشد و توسعه شرکت، تغییرات مهم سال های اخیر شرکت و اهداف فعل حاضر شرکت و مسیر رسیدن به آنها، پرسشی داشته باشید.

بررسی ابعاد فرهنگی

حتماً در مورد ابعاد فرهنگ سازمانی شرکت سؤال هایی داشته باشید. به طور مثال باید به اینکه که آن شرکت چگونه کارمندان خود را به انجام یک فعالیت تشویق می کند، وجه تمایز کار کردن در این شرکت نسبت به دیگر شرکت ها و در آخر مواردی که سبب شگفت زده شدن کارمندان جدید می شود، توجه زیادی داشته باشید.

پرسش در مورد آینده

در یک مصاحبه شغلی شما حتماً در مورد آینده خود باید پرسش هایی داشته باشید. می شود گفت پرسش در مورد فرصت های رشد و یادگیری، ارتقاء شغلی، مسیر شغلی و در آخر اگر کارمند خوب باشید در نهایت جایگاه شما کجا است، می تواند سؤال های خوبی باشد.

آشنایی با مدیریت

بهتر است در مورد مدیریت شرکت سؤال هایی داشته باشید. اینکه چه مدت هست در این شرکت مشغول به کار هستند، چه مدت در سمت مدیریت مشغول بوده اید، بیشتر به کدام قسمت از کارشان علاقه دارند و … پرسش هایی داشته باشید.

حتماً بخوانید: نسل Z؛ نسلی که به نت معروف است
در آخر

در آخر مصاحبه شغلی خود در مورد گام های بعدی فرآیند استخدام و ابهامات موجود در رزومه کاری خود صحبتی داشته باشید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }