اگر این ویژگی های را دارید حتماً شما یک فرد مهرطلب هستیدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

ویژگی افراد مهرطلب

مهرطلبی این روزها به عنوان یک بیماری تقلی می شود و افرادی که دچار آن هستند در این جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم بسیار زیان می بینند. افراد مهرطلب همیشه در تلاش هستند که اطرافیان خود را راضی نگه دارند و تا جایی که امکان دارد خود را وابسته دیگران می کنند. در واقع می شود گفت شیشه عمر خود را به دست دیگران داده اند.

ویژگی افراد مهر طلبمهرطلب ها تحمل تنهایی را ندارند

یکی از ویژگی های افراد مهرطلب این است که آن ها همیشه نیاز به وجود یک پارتنر یا رابطه عاطفی دارند و نمی توانند تنهایی را تحمل کند.

ناراحتی خود را ابراز نمی کنند

ابراز نکردن خشم از دیگران و سرکوب کردن عصبانیت های خود از دیگران، می تواند از ویژگی های بارز این افراد باشد. در واقع آن ها نمی گذارند هیچ فردی از حال بد آن ها با خبر شود.

از فعل امر استقبال می کنند

این افراد از اینکه در رابطه به آنها دستور داده شود و یا کارهایی را انجام دهند که کس دیگر تصمیم گیرنده آن بوده مشکلی ندارند و برایشان مهم نیست که دیگران برای آن ها تصمیم گیری کنند.

عاشق حمایت هستند

افراد مهرطلب نیاز به مراقبت زیادی دارند و همیشه باید به آن ها عشق بورزید و حامی آن ها باشید. آن ها از اینکه توسط فردی مراقبت می شوند و مورد عشق و علاقه قرار می گیرند بسیار لذت می برند.

ویژگی افراد مهر طلبنیاز به تأیید دیگران دارند

یکی از نیازهای این افراد این است که کارهایشان مورد تایید دیگران قرار بگیرد. در واقع دوست دارند کاری را انجام دهند که اطرافیانشان آن کار را تأیید کنند.

همکاری در کار

همانطور که گفته شد یکی از ویژگی افراد مهرطلب تحمل نکردن تنهایی است. حال این موضوع آنقدر برای این افراد مهم است که حتی آن ها نمی توانند کاری را بدون دیگران انجام دهند و برایشان بسیار سخت است که کاری را به صورت مستقل و انفرادی انجام دهند.

حتماً بخوانید: رهایی از مهرطلبی دشوار نیست، فقط باید به این موارد توجه کنید

«نه» گفتن

یکی از کارهای بسیار سخت برای افراد مهرطلب نه گفتن است. می شود گفت آن ها به «نه» گقتن بسیار حساسیت دارند و استفاده از این لغات را یک کار غیر ممکن می دانند.

اهمیت دادن بیش از حد به نیاز دیگران

مهرطلب ها خودشان را مسئول برآورده کردن نیازهای دیگران می دانند و اگر نتوانند نیاز فردی را برآورده کنند بسیار ناراحت می شوند و خود را مورد سرزنش قرار می دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }