افراد مهر طلب چه ویژگی هایی دارندزمان مطالعه : ۲ دقیقه

ویژگی افراد مهر طلب

مهر طلبی این روزها به عنوان یک بیماری تقلی می شود و افراد که دچار آن هستند در این جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم بسیار زیان می بینند. افراد مهر طلب همیشه در تلاش هستند که اطرافیان خود را راضی نگه دارند و تا جایی که امکان دارد خود را وابسته دیگران می کنند. در واقع می شود گفت شیشه عمر خود را به دست دیگران داده اند.

ویژگی افراد مهر طلبمهر طلب ها تحمل تنهایی را ندارند

یکی از ویژگی های افراد مهر طلب این است که آن ها همیشه نیاز به وجود یک پارتنر یا رابطه عاطفی دارند و نمی توانند تنهایی را تحمل کند. در واقع آن ها در زندگی خود به داشتن یک رابطه عاطفی نیازمند هستند و به نوعی شیشه عمر آن ها، پارتنز آن ها است.

ناراحتی خود را ابراز نمی کنند

ابراز نکردن خشم از دیگران و سرکوب کردن عصبانیت های خود از دیگران، می تواند از ویژگی های بارز افراد مهر طلب باشد. در واقع آن ها نمی گذارند هیچ فردی از حال بد آن ها با خبر شود.

حتماً بخوانید: افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟

از فعل امر استقبال می کنند

افراد مهر طلب از اینکه در رابطه به آنها دستور داده شود و یا کارهایی را انجام دهند که کسی دیگر تصمیم گیرنده آن بوده، مشکلی ندارند و برایشان مهم نیست که دیگران برای آن ها تصمیم گیری کند.

عاشق حمایت هستند

افراد مهر طلب نیاز به مراقبت زیادی دارند و همیشه باید به آن ها عشق بورزید و حامی آن ها باشید. آن ها از اینکه توسط فردی مراقبت می شوند و مورد عشق و علاقه قرار می گیرند، بسیار لذت می برند.

ویژگی افراد مهر طلبنیاز به تأیید دیگران دارند

یکی از نیازهای این افراد این است که کارهایشان مورد تایید دیگران باشد. در واقع دوست دارند کاری را انجام دهند که اطرافیانشان آن کار را تأیید کنند.

همکاری در کار

همانطور که گفته شد، یکی از ویژگی افراد مهر طلب تحمل نکردن تنهایی است. حال این موضوع آنقدر برای این افراد مهم است که حتی آن ها نمی توانند کاری را بدون دیگران انجام دهند و برایشان بسیار سخت است که کاری را به صورت مستقل و انفرادی انجام دهند.

حتماً بخوانید: افراد امن زندگی ما چه ویژگی هایی دارند؟

«نه» گفتن

یکی از کارهای بسیار سخت برای افراد مهر طلب نه گفتن است. می شود گفت آن ها به «نه» گقتن بسیار حساسیت دارند و استفاده از این لغات را یک کار غیر ممکن می دانند.

اهمیت دادن بیش از حد به نیاز دیگران

مهر طلب ها خودشان را مسئول برآورده کردن نیازهای دیگران می دانند و اگر نتوانند نیاز فردی را برآورده کنند بسیار ناراحت می شوند و خود را مورد سرزنش قرار می دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.