کارل گوستاو یونگ: ترس تو هر کجا که باشد، وظیفه ات نیز همانجاستزمان مطالعه : ۱ دقیقه

اکثر افرادی که به موضوعات روانشناسی علاقه مند هستند حتماً کارل گوستاو یونگ را می شناسند. ما در این مطلب به ۹ تا از سخنان معرف کارل گوستاو یونگ که به پدر علم روانشناسی تحلیل و همیطنور روانکاوی معروف بوده، اشاره کرده ایم.

سخن اول

دقیقاً در همانجایی که بیشترین ترس و یا درد را احساس می کنید، بزرگترین فرصت برای رشد پنهان است.

سخن دوم

ببینید شخص، از چه چیزی بیشتر از همه می ترسد، تا بدانید که بعداً از کجا رشد خواهد کرد.

سخن سوم

ترس تو هر کجا که باشد، وظیفه ات نیز همانجاست.

سخن سوم

سنگینی تنهایی از نبودن دیگری نیست، سنگینی تنهایی به خاطر جدایی از خود است! آنکه دلت برایش تنگ شده، خودت هستی.

سخن چهارم

به هرچیزی که وابسته باشیم بدان معناست که هنوز تحت مالکیت قرار داریم و هنگامی که چنین است، یعنی اینکه چیزی قوی تر از ما در اختیارمان دارد.

سخنان کارل گوستاو یونگسخن پنجم

چشم انداز تو تنها زمانی آشکار می شود که به قلبت می نگری. آنهایی که به بیرون می نگرند در رویایی بسر می برند و آنهایی که به درونشان می نگرند هوشیارند.

سخن ششم

تو همانی هستی که اینک انجام می دهی، نه آنچه میگویی انجام خواهم داد.

حتماً بخوانید: فیلم جوکر ۲۰۱۹؛ شاید این فیلم داستان زندگی بسیاری از ما باشد

سخن هفتم

اگر ترس از افتادن باشد، تنها راه نجات در پریدنی داوطلبانه است.

حتماً بخوانید: روانشناسی زرد چگونه ما را از واقعیت ها دور می کند؟

سخن هشتم

وجود داشتن کافی نیست، باید به این بودن روشنایی بخشید.

سخن نهم

اگر موفق شدید که خود را به یاد بیاورید، اگر موفق شدید که میان خودتان و آن چیزی که غلیان خشم، شهوت یا ولع شماست تمایز قائل شوید، آنگاه خویشتن را در خواهید یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }