جنبش فوتوریسم؛ جنبشی از جنس حرکت و پویاییزمان مطالعه : ۱ دقیقه

جنبش فوتوریسم

میریم به سال ۱۹۰۹ که برای نخستین بار یک شاعر ایتالیایی به نام مارتینتی در روزنامه فرانسوی اعلانیه فوتوریسم را منتشر کرد. این جنبش که تمام تمرکز خود را روی حرکت و سرعت گذاشته است همزمان با جنبش کوبیسم مطرح شد.

جنبش فوتوریسم بیشتر در دوران فاشیسم و در کشور ایتالیا تشکیل شد و تا بعد از انقلاب اکتبر در شوروی فعالیت داشت.

بعد چهارم

سرعت، نور، بو و … تماماً از شاخصه های احساسی هستند که قابل مشاهده نیستند. این جنبش به سراغ این شاخصه های احساسی رفته و سعی داشته در آثار خود این شاخصه ها را به نمایش بگذارد.

بسیاری فوتوریسم را حرکتی نو در نقاشی می دانند. این جنبش سعی دارد به زوایای دید ما وسعت ببخشد و در آثار خود بعد چهارم را به ما نشان دهد.

انکار گذشته

سلام به دنیای ماشینی؛ این شعار فوتوریست ها می باشد. آنها سعی دارند گذشته را انکار و به تاریخ پشت کنند. آنها به دنیای صنعتی و ماشینی بها می دهند و از سنت ها دوری می کنند.

نقاشی ها و مجسمه ها

جنبش فوتوریسم به حرکت و پویایی زندگی ماشینی اعتقاد داشتند. همانطور که در آثار آنها مشهود است ما حرکت و مشتقات حرکت را عنصر اصلی آثار آنها می بینم. مجسمه بوچونی می تواند مثال خوبی باشد. در این مجسمه شما شاهد حرکت عضلات بدن هستید و می توانید بعد چهارم را به خوبی حس کنید.

حتماً بخوانید: تعریف معماران بزرگ از معماری پایدار چیست؟
جمع بندی

آنچه در این جنبش اهمیت پیدا می کند شروع از نقطه صفر است. در واقع هنرمندان باید گذشته و سنت را فراموش کنند و به ایجاد حرکت در آثار خود ایمان بیاورند.

در آخر هم باید بگوییم تمامی موارد گفته در این مطلب از کتاب معماری، باغ و منظر دکتر هما ایرانی بهبهانی برگرفته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }