مرور برچسب

انواع هوش

هر فردی در این دنیا هوشی دارد

انواع هوش هوش؛ واژه ای که به ذهن مردم جهان نقش داده و به آن ها شیوه و سبک زندگی خاصی را آموخته است. در این دنیایی که ما زندگی می کنیم، هر کدام ما از یکی از انواع هوش در ذهن خود بهره می بریم و سعی می کنیم زندگی خود را به واسطه همین هوش ها…
img { border-radius: 25%; }