بلوغ عاطفی؛ یعنی کنترل احساسات و عواطفزمان مطالعه : ۲ دقیقه

نشانه های بلوغ عاطفی

نشانه های بلوغ عاطفی می تواند در هر فردی در هر سن و جنسیتی وجود داشته باشد، پس این دلیل نمی شود که ما آن را نیاموزیم، بلکه اگر فاقد بلوغ عاطفی باشیم باید خود را بابت این مسئله سرزنش کنیم.

بلوغ عاطفی این اجازه را به ما می دهد که رفتار درستی با احساسات خود و دیگران داشته باشم!

نشانه های بلوغ عاطفیپشیمان نبودن از ابراز احساسات

افرادی که به بلوغ عاطفی دست یافته اند از ابراز احساسات و عواطف خود در گذشته پشیمان نیستند و به هیچ عنوان خود را بابت احساسات گذشته مورد سرزنش قرار نمی دهند.

جایگاه احساسات

بلوغ عاطفی به ما این را یاد می دهد که احساسات خود را در جایی مناسب ابراز کنیم. به طور مثال ما نباید خشم از افراد غریبه و دوستان خود را بر سر همسر و خانواده خود خالی کنیم و آن ها را از رفتار خود ناراحت سازیم. پس فردی که به بلوغ عاطفی رسیده است، جایگاه ابراز احساسات خود را به خوبی می داند.

درک از سبک عشق ورزی

این روزها افرادی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند فکر می کنند که باید هر فردی نسبت به سلیقه و باور آن ها ابراز عواطف و عشق کند. در واقع بلوغ عاطفی بر خلاف این موضوع صحبت می کند و به ما یاد داده که هر فردی به سبک و شیوه خود ابراز عواطف و عشق می کند و قرار نیست همه همانند هم ابراز عشق کنند.

کنترل احساسات

ذهنی که به بلوغ عاطفی رسیده، نمی گذارد احساسات آن را کنترل کند، بلکه خود احساسات را کنترل می کند. به نوعی ذهن سوار بر احساسات است.

نشانه های بلوغ عاطفیخودشان را دوست دارند

بلوغ عاطفی به ما این اجازه را می دهد که خود را همانطوری که هستیم دوست داشته باشیم و این را بدانیم که احساسات و عواطف منفی جزئی از زندگی هر فرد است.

بخشش

همانطور که گفته شد، بلوغ عاطفی یاد داده که احساسات و عواطف منفی جزئی از زندگی هر فرد است. پس دلیلی ندارد که ما افراد را به خاطر اشتباهاتشان نبخشیم. اما به این موضوع توجه کنید که اشتباه فردی می تواند ناخودآگاه در سطح انتظارات ما نسبت به آن فرد تغییر ایجاد کند.

درک عمیق دیگران

اینکه بدانیم درد و دغدغه دیگران کوچک نیست و آدم ها دغدغه و دردهای متفاوت دارند و مسائل مهم و غیر مهم زندگی آن ها با هم متفاوت است، یعنی ما به بلوغ عاطفی رسیده ایم.

مسئولیت احساسات

بلوغ عاطفی این اجازه را به ما نمی دهد که مسئولیت احساسات و عواطف خود را بر سر دیگران بی اندازیم، بلکه به ما آموخته مسئولیت احساسات خود را برعهده خود بگیریم. به طور مثال اگر ما از فردی خشمگین هستیم و خشم خود را بر سر همسر خود خالی می کنیم، هیچ زمان نباید دلیل کار زشت خود را فردی که ما را خشمگین کرده بدانیم، بلکه دلیل و معلول این کار زشت خود ما هستیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }