مرور برچسب

لوازم آرایش

آیا برای خانم های باردار استفاده از لوازم آرایش مجاز است؟

چگونه در دوران بارداری از لوازم آرایش استفاده کنیم؟ دوران بارداری زمانی است که مادران باید حواسشان را به همه ی مواد و ترکیباتی که به بدنشان وارد می شود جمع کنند. یکی از مواردی که مادران در این دوره باید هوش و حواسشان را بسیار جمع کنند،…
img { border-radius: 25%; }