مرور برچسب

جملات انگیزشی

فریدرش نیچه؛ احساس والا احساسی است که مدت داشته باشد نه شدت

فریدرش نیچه اکثراً با کتاب های غروب بت ها و چنین گفت زرتشت می شناسند. همانطور که می دانید آثارش در نقد فلسفه مدرن تأثیر بسیار عمیقی بر جریان فلسفی داشته است. در ادامه ما به چند تا از سخنان این فیلسوف آلمانی اشاره کرده ایم. سخن اول تنها،…

سخنان بزرگان؛ مورگان فریمن، رابیندرانات تاگور، ویلیام جیمز …

سخنان بزرگان یکی از مهمترین یادگارهایی که هر فردی می تواند از خود به جا بگذارد سخنانش است. در ادامه مطلب ما به تعدادی از این یادگاری ها اشاره کرده ایم و امیدوار هستیم سخنان این بزرگان بتواند در پیشرفت و آرامش زندگی شما تأثیر مثبت داشته…

بهترین جملات انگیزشی از افراد بزرگ دنیا

جملات انگیزشی در روزهایی که سپری می کنیم، دنیا در دور سرعت تند خود قرار دارد و به سرعت جلو می رود، پس دیگر فرصتی برای ما نمی ماند تا همه چیز را تجربه کنیم و از آن ها درس بگیریم. باید بگوییم بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به…
img { border-radius: 25%; }