مرور برچسب

کشور سوئد

تجربه یک ماه زندگی در سوئد را داشته اید؟

تجربه مهاجرت به سوئد امروز ما در این مطلب به هزینه های یک ماه زندگی کشور سوئد پرداخته ایم تا شما عزیزانی که قصد دارید به این کشور مهاجرت کنید کمی با مخارجتان در یک ماه آشنایی داشته باشید. در همین اول ابتدای مطلب به این نکته توجه داشته…
img { border-radius: 25%; }