مرور برچسب

لنز رنگی

چگونه لنز رنگی بخریم و از آن ها به شیوه صحیح نگهداری کنیم؟

شیوه صحیح استفاده از لنز رنگی این روزها زیبایی غیر طبیعی دامن گیر بسیاری از جوانان شده و ما شاهد این هستیم که افراد بر زیبایی واقعی خود کاوری کشیده اند و سعی دارند خود را با غیر طبیعی جلوه دادن زیبا نشان دهند. یکی از این زیبایی های غیر…
img { border-radius: 25%; }