مرور برچسب

دوران بلوغ

خبر خوب؛ اگر این نشانه ها را در زندگی خود تجربه می کنید، حتماً به بلوغ روانی رسیده اید

بلوغ روانی امروز ما در مورد بلوغی صحبت خواهیم کرد که نه جنسیت و نه سن می شناسند. این بلوغ ممکن است در افرادی بسیار زود رخ دهد و در افرادی هم تا آخر عمر دیده نشود. این بلوغ اجازه داده که شما دیگران را به آرامش دعوت کنید. این بلوغ اجازه داده…

بلوغ عاطفی؛ یعنی کنترل احساسات و عواطف

نشانه های بلوغ عاطفی نشانه های بلوغ عاطفی می تواند در هر فردی در هر سن و جنسیتی وجود داشته باشد، پس این دلیل نمی شود که ما آن را نیاموزیم، بلکه اگر فاقد بلوغ عاطفی باشیم باید خود را بابت این مسئله سرزنش کنیم. بلوغ عاطفی این اجازه را به ما…
img { border-radius: 25%; }