مرور برچسب

بیماری های قلبی

غذاهای مضر برای قلب؛ چه غذاهایی ما را دچار بیماری های قلبی می کند؟

غذاهای مضر برای قلب استند قلب، آنژیو، بالن زدن، جراحی قلب باز و ... واژگانی هستند که حتماً از اطرافیان خود شنیده اید که دچار چنین مشکلاتی در زندگی خود شده اند. شاید بگویید که ما که ورزشمان را می کنیم و استراحت کافی در شبانه روز خود داریم،…
img { border-radius: 25%; }