مرور برچسب

اقلیم

با ویژگی ها و سبک معماری اقلیم گرم و مرطوب آشنا شوید

اقلیم گرم و مرطوب در اقلیم گرم و مرطوب درجه حرارت شب و روز در فصول سال کم است. دمای هوا در تابستان بین 40_35 درجه سانتی گراد است و رطوبت موجود در این فصل 70 درصد است. در این اقلیم تابستان ها بسیار گرم و مرطوب است و زمستان های معتدلی دارد.…

ویژگی های اقلیم معتدل و مرطوب چیست؟

اقلیم معتدل و مرطوب رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت از مشخصه های بارز اقلیم معتدل و مرطوب است. دمای هوا در روزهای تابستان بین 30_20 درجه سانتی گراد است. در زمستان ها دمای این اقلیم عموماً بالای صفر است. سواحل جنوبی دریای خزر داری چنین…

اقلیم گرم و خشک چگونه است؟

اقلیم گرم و خشک اقلیم گرم و خشک در اکثر مناطق نیمه استوایی وجود دارد. در این اقلیم جهت وزش باد از جنوب غربی و شمال غربی به سمت استوا است و هوا بسیار خشک است. آسمان اقلیم گرم و خشک اکثر اوقات بدون ابر است و به همین دلیل تابش نور خورشید…

اقلیم سرد کوهستانی چگونه است؟

اقلیم سرد کوهستانی اقلیم سرد کوهستانی در کرانه کوهستانی غرب کشور قرار دارد. شدت تابش آفتاب در تابستان زیاد است و شدت تابش آفتاب در زمستان کم است. در این محدوده زمستان های طولانی وجود دارد و اکثراً در زمستان یخبندان اتفاق می افتد. تابستان…
img { border-radius: 25%; }