چگونه در زندگی موفق باشیم ؟زمان مطالعه : ۳ دقیقه

بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشیم تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک . این روزهای همه ی ما در زندگی خود مشغول فعالیت هایی برای گذران کردن زندگی خود هستیم و آنقدر غرق این فعالیت ها شده ایم که موضوع زندگی موفق را به طور کل فراموش کرده ایم و آن را به دست تقدیر خود سپرده ایم .

شاید بسیاری از ما در زندگی خود طعم موفقیت را نچشیده ایم و همیشه به دنبال طعم آن در زندگی دیگران بوده ایم و در اکثر مواقع بیننده ی این موضوع بوده ایم و برای خود آن را تجربه نکرده ایم .

تا حالا فکر کرده اید که چگونه در زندگی موفق باشید ؟ جواب بسیاری بله است . ولی برای جواب به این سوال فقط به یک بله احتیاج نیست و باید حتماً در کنار فعالیت هایی داشته باشیم .

موفقیت
موفقیت

خویشتن را گرامی داشتن

امروزه بعضیها به اشتباه افتاده اند و گمان می کنند که احترام به خویشتن یعنی این که من خارق العاده ام ، شگفت انگیزم ، چنینم چنانم . در صورتی که این احترام به خویشتن نیست ، خود بزرگ بینی است . خویشتن را گرامی داشتن در زندگی موفق جزء کارهای خوب است . ولی بعضی از افراد در انجام این عمل کمی زیاده روی می کنند و خود را از داشتن زندگی موفق در این دنیا دور می کنند .

موفقیت
موفقیت
حتماً بخوانید : ترس از واقعیتی که روبروی ما است

ترس از شکست

از شکست نترسید ، به این ترتیب است که یاد می گیرید کارها را به طور صحیح انجام دهید . مهم نیست چند بار به زمین می خورید ، مهم این است که چند بار بر می خیزید ، مادام که خودتان حرکتی نکرده اید ، انتظار کمک از دیگران را نداشته باشید . زندگی موفق حتماً در آن شکست وجود دارد ، پس ترس کاری بیهوده است . کسب تجربه از شکست ها می تواند بهترین گزینه برای عبور از سختی ها باشد و مطمئن باشید که هر شکست نشان از کسب تجربه و موفقیت برای شما است .

موفقیت
موفقیت
حتماً بخوانید : یک استعداد ، یک دنیا تغییرات

مسئول اعمال خویش باشید

اگر در این جهان به دنبال موفقیت و زندگی بهتر هستید ، حقیقت آن است که باید مسئولیت اعمال خویش را به عهده بگیرید . یکی از کارهای سختی که در این دنیا هر فردی از پس آن برنمی آید ، بر عهده گرفتن اعمال اشتیباه در زندگی است . اشتباه برای آدمی است نه برای دیگر مخلوقات ، پس به هیچ وجه از اشتباه خود نادم نباشید و همیشه به دنبال تصحیح کردن آن در این دنیا باشید . داشتن زندگی موفق امروزه اشتباه و جبران اشتباه می خواهد .

موفقیت
موفقیت
حتماً بخوانید : زندگی همانند یک سناریو

بهترین باشید

نگذارید چیزی جلو حرکتتان را بگیرد . حتی در هنگام یاس متوقف نشوید . سعی کنید بهترین موجودی باشید که می توانید باشید . بهترین بودن در این دینا از بسیاری از مقام ها و درجات دنیوی مهم تر است . این دنیا هنوز به بهترین ها افتخار می کند و برای آن ها اهمیت قائل است . در این زمانه بهترین بودن جواهری است که شما می توانید در زندگی به خود هدیه دهید .

موفقیت
موفقیت
حتماً بخوانید : اندیشه مثبت برای زندگی زیبا

استفاده از فرصت ها

آن که از فرصت استفاده کند ، در مرز میان شناخته ها و نا شناخته ها حرکت کند ، و از شکست نهراسد موفق خواهد شد . فرصت ها را غنیمت شمارید و از هر لحظه ی عمر خود از آن ها استفاده کنید . زندگی زیبا فقط کار کردن نیست ، بلکه استفاده از فرصت ها است . فرصت ها است که به شما امکان داشتن زندگی موفق را می دهد .

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.