افراد حساس جایی در این دنیا ندارند و تنها امید آنها شما هستیدزمان مطالعه : ۲ دقیقه

رفتار صحیح با افراد حساس (HSP)

حتماً می دانید که افراد حساس واکنش شدیدی نسبت به دیگران در برابر محرک های احساسی، اجتماعی و جسمی می دهند. حتماً هم می دانید که حساس بودن یک اختلال نیست، بلکه یک تیپ شخصیتی است. پس طبیعتاً ممکن است ما دوستان یا حتی همسری از این نوع تیپ شخصیتی داشته باشیم، برای همین بهتر است در رفتار خود نسبت به این افراد بسیار دقت داشته باشیم.

احترام به تیپ شخصیتی

همانطور که گفته شد HSP یک تیپ شخصیتی است، پس نباید ما به این افراد برچسب هایی مثل نازک نارنجی، حساس، لوس و … بزنیم. این نوع برچسب ها می تواند فرد مقابل را تحقیر کند.

توجه به موارد کوچک

همانقدرکه افراد حساس با موارد بسیار کوچکی ناراحت می شوند با موارد کوچکی هم بسیار خوشحال می شوند. پس حتماً به جزئیاتی که می تواند عمیقاً این افراد را خوشحال کند بسیار توجه کنید.

اهمیت دادن به علایق

در برخورد با افراد حساس حتماً به علایق آنها اهمیت دهید. شاید علایق آنها برای شما کم اهمیت باشد، اما مطمئن باشید در دنیا و زندگی آن فرد بسیار اهمیت دارد.

بخشش

یکی از ویژگی های افراد حساس که در خیلی از زمان ها به ضرر آنها تمام می شود، بخشش است. بهتر است بدانید این اشخاص همانقدر که خیلی زود ناراحت می شوند، خیلی زود هم افراد را می بخشند.

ناراحت شدن

افرادی که شخصیت HSP دارند معمولاً در زمان هایی که از دوستان خود ناراحت هستند دیگر همانند قبل رفتار نمی کنند و برایشان سخت است که به چشمان آن شخص متخاطی نگاه کنند. جالب است بدانید که این نوع رفتار نشان دهنده این است که از فرد مقابل بسیار ناراحت هستند.

حتماً بخوانید: با روحیه افراد فوق حساس آشنا شوید تا آن ها را با رفتار خود ناراحت نکنید؟
در آخر

متأسفانه ما در دنیایی زندگی می کنیم که جای خوبی برای افراد حساس نیست. در واقع زندگی در این دنیا برای افراد حساس بسیار سخت است. چه خوب می شود که شما با درک کردن و فهمیدن این افراد باعث آرامش شان شوید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }