شرایط دوستی با جنس مخالف بعد از ازدواجزمان مطالعه : ۱ دقیقه

دوستی های بعد از ازدواج

خیلی از روابط زناشویی به دلیل ورود افراد سمی به زندگی مشترک با خطر مواجه می شود. معمولاً این افراد سمی ثمره دوستی های قبل از ازدواج است. منظور ما از دوستی های دوران مجردی، ارتباط با جنس مخالف بوده است.

امروز روی سخن ما با آن دست افرادی است که در دوران مجردی دوستان جنس مخالف داشته اند و الان وارد یک رابطه عاطفی جدی شده اند و یا ازدواج کرده اند.

دوستی گروهی

ببینید دوستتان می تواند برای شما یک دوست گروهی باشد. به طور ساده بگوییم: آیا شما می توانید دوستی خود را به یک دوستی گروهی تبدیل کنید و همسرتان هم یکی از بهترین اعضای جمع شما شود؟

همسرتان پاسخگوی نیازهای شما است

اگر دوستی شما به صورتی بوده که آن فرد بخشی از خلاءهای عاطفی شما را پر می کرده، باید به دوستی خود پایان دهید. یادتان نرود که فقط همسرتان باید به نیازهای عاطفی شما پاسخ دهد.

دوستی با جنس مخالف بعد از ازدواجشوخی

اگر دوست شما شوخی های خارج از عرف دارد، شک نکنید که باید به دوستی خود پایان دهید.

روابط عاشقانه قبل از ازدواج

اگر با این دوست جنس مخالف قبل از ازدواج روابط عاشقانه و احساسی داشته اید، باید بعد از ازدواج او را از زندگی خود حذف کنید.

حتماً بخوانید: آسیب های روابط مجازی بعد از ازدواج هم می ماند

آیا دوست دارید همسرتان از گذشته باخبر شود؟

اگر بین شما و دوستتان حرف هایی رد و بدل شده است که فکر می کنید همسرتان با دانستن آنها ناراحت و رابطه عاطفی شما با خطر مواجه خواهد شد، بهتر است هرچه سریع به دوستی خود پایان دهید. توجه داشته باشید که هر نوع روابط اعم از مجازی و غیرمجازی شامل حال این موضوع می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }