اینگونه روابط عاطفی بیمار کننده استزمان مطالعه : ۲ دقیقه

روابط عاطفی بیمار کننده

رابطه های عاطفی دو حالت کلی دارند. یک حالت آن که امیدوار هستیم همه شما درگیر چنین رابطه ای باشید، رابطه ای است که برای شما بهترین اتفاق ها می افتد. اما حالت دومی هست که برای افراد اتفاق های خوبی رقم نمی خورد. معمولاً اینگونه روابط سبب آسیب رسیدن به جسم و روان افراد می شود و هیچ وقت امنیتی را در رابطه عاطفی خود حس نمی کنند.

سرزنش شدن

رابطه عاطفی بیمار کننده است که فرد در آن احساس راحتی ندارد و از اشتباه کردن می ترسد، زیرا طرف مقابل به خاطر اشتباهات او را سرزنش می کند و مورد تمسخر قرار می دهد.

حتماً بخوانید: چگونه برای شوهر خود همسری جذاب باشیم؟

اهمیت ندادن به احساسات

رابطه ی ناسالم زمانی اتفاق می افتد که فرد در آن درک نشود و در اکثر مواقع احساسات آن سرکوب شود. ما انسان ها در هر رابطه ای احتیاج به درک طرف مقابل خود داریم و نمی توانیم احساسات درونی خود را نادیده بگیریم.

اهمیت ندادن به نیازها

اینکه ما در رابطه ای باشیم که نیازها و درخواست های ما دیده نشود، می تواند آسیب زا باشد. ما نباید توقعات و خود واقعی را در رابطه پنهان کنیم و از طرف مقابل باید بخواهیم تا به آنها پاسخ دهد.

روابط عاطفی بیمار کنندهعشق

در روابط عاطفی افراد نباید برای دریافت توجه و عشق همیشه تلاش کنند. رابطه ای زیبا است که همیشه عشق و توجه در آن دیده شود و فرد برای دیده شدن تلاش زیادی نکند.

نگران واکنش ها

شاید برای شما پیش آمده باشد که حرفی را از ترس واکنش های نگران کننده طرف مقابل نزده اید. اگر مدام در این شرایط قرار می گیرید به احتمال زیاد در یک رابطه عاطفی بیمار کننده قرار دارید.

حتماً بخوانید: کنکاش در گذشته همسر؛ یعنی آسیب رساندن به خود

اهمیت ندادن به حریم افراد

حتماً شما در زندگی خود حریمی مشخص کرده اید و خط قرمزهایی را دارید. اگر مدام فرد از خط قرمز شما عبور می کند و به حریم زندگی شما اهمیتی نمی دهد، مطمئن باشید شما درگیر رابطه عاطفی ناامن شده اید. خیلی  جالب است بعضی از افراد زمانی که این کار اشتباه را انجام می دهند به جای معذرت خواهی می گویند: شما خیلی حساس هستید!!

مقصر شما هستی

در روابطی که همیشه یک فرد مقصر است و باید همیشه او عذرخواهی کند، مطمئناً فضای امنی دیده نمی شود و یک فرد رابطه دارد به خاطر رفتار اشتباه پارتنر خود بیمار می شود.

اولویت

آیا در رابطه ای که هستید شما در زندگی فرد مقابل خود اولویت دارید یا خیر؟

ممکن است شما دوست داشته باشید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

img { border-radius: 25%; }